LifestyleNajnovije

Vodič za putovanja u EU zemlje: Francuzi traže PCR i za vakcinisane

Osobe koje su potpuno vakcinisane gotovo bez problema mogu da putuju u zemljama Evropske unije i našeg regiona, ali ipak pojedine članice kao što je Francuska vakcinisanima traži i PCR test. Za razliku od Mađarske gde su uslovi kao pre pandemije, neke zemlje traže uz potvrdu o vakcinaciji da se uradi i elektronska prijava, odnosno najava putovanja.

Sve nam je bliži period novogodišnjih i božićnih praznika, kao i zimovanja. Najveći broj država u Evropskoj uniji i okruženju za srpske državljane traže ili vakcinu ili test ili dokaz o preležanom virusu. Neke zemlje su za naše državljane ublažili mere kao što je to slučaj sa Švedskom, koja dozvoljava vakcinisanim da uđu u tu zemlju, dok je do kraja novembra bilo zabranjeno svima sa Zapadnog Balkana državljanima putovanje tamo.

Nemačka

Svi koji su potpuno vakcinisani protiv koronavirusa vakcinama Fajzer, Moderna, AstraZeneka ili Džonson i Džonson u Nemačku mogu da uđu u sve svrhe putovanja. Deca koja su mlađa od 12 godina, a koja nisu vakcinisana, mogu da uđu u Nemačku u pratnji bar jednog potpuno vakcinisanog roditelja.

Kod osoba koje su preležale bolest dovoljna je jedna doza neke od navedenih vakcina. Za dokazivanje statusa potpuno vakcinisane osobe moraju dokazati da su pre vakcinacije preležale bolest, a kao dokaz mora biti priložen pozitivan PCR test.

Svim drugim osobama iz Srbije ulazak u Nemačku može biti dozvoljen samo u slučaju da obavljaju važnu funkciju ili dokažu da je njihovo putovanje neodložno, spisak o neodložnim razlozima putovanja može se naći OVDE.

Ove osobe koje putuju sa važnim razlogom putovanja važe sledeća pravila: obavezna elektronska prijava ulaska, test na koronavirus, kako navodi Ambasada Nemačke u Beogradu, antigenski ne stariji od 48 sati ili PCR ne stariji od 72 sata ili sertifikat o preležanoj bolesti i obavezni karantin koji može da se prekine kada se dobije potvrda o ponovnom negativnom testu uređenom u Nemačkoj. Novo testiranje je moguće najranije petog dana nakon ulaska u Nemačku.

Ukoliko je osoba u poslednjih deset dana pre ulaska u Nemačku boravila u Srbiji, dužna je da pre izlaska iz Srbije popuni elektronsku prijavu ulaska putem https://einreiseanmeldung.de/#/.

Tranzit kroz Nemačku je moguć ukoliko osoba ima pravo ulaska u zemlju odredišta. Potreban je dokaz o ovlašćenju za ulazak u zemlju odredišta i svrsi putovanja, kao i da se tranzit obavi najkraćim mogućim putem.

Detaljne informacije o uslovima ulaska i tranzita mogu se pronaći na sajtu Ambasade Nemačke u Prištini.

Francuska

Za ulazak u Francusku od 4. decembra stupila su nova pravila na snagu. Naime, pored nevakcinisanih, i vakcinisane osobe koje dolaze van zemalja Evropske unije, a koje su primile neko od cepiva koje priznaje Francuska imaju obavezu da imaju negativan PCR test ili antigenski test koji nije stariji od 48 sati.

Za nevakcinisane i vakcinisane vakcinama koje nisu priznate u Francuskoj i dalje važe pravila važnog i neodložnog razloga i obaveznog karantina u trajanju od 10 dana.

Za putnike van EU koji su kompletno vakcinisani po protokolu vakcinacije koje je priznala Francuska mogu da putuju bez razloga za putovanje ili obaveznog karantina.

Francuska priznaje sledeći protokol vakcinacije: dve doze vakcina koje priznaje Evropska agencija za lekove (Fajzer, Moderna, AstraZeneka, Džonson i Džonson), dve doze Sinofarm ili Sinovak vakcine dopunjene jednom buster dozom tipa RNK vakcine (Fajzer, Moderna) ili jedna doza vakcina Sinofarm i Sinovac, dopunjena sa dve doze RNK vakcine.

Osobe vakcinisane u inostranstvu vakcinom koju ne priznaju ni Evropska agencija za lekove ni Svetska zdravstvena organizacija (kao što je Sputnjik), treba da dobiju dve doze RNK vakcine kako bi se smatrale kompletno vakcinisanima.

Putnici koji nisu vakcinisani protiv korone za svako putovanje u Francusku moraju da imaju opravdan veoma jak razlog, koji mora da bude naveden u međunarodnoj potvrdi o putovanju koja se daje na uvid zajedno sa svom pratećom dokumentacijom prilikom ukrcavanja na let ili na graničnom prelazu.

Nevakcinisane osobe, pored međunarodne potvrde o putovanju, moraju da prilože negativan PCR test ili antigenski test ne stariji od 48 sati pre polaska ili leta, kao i potpisanu izjavu kojom garantuju da nemaju simptome infekcije, te da nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom i kojom se obavezuju da će se podvrgnuti antigenskom testiranju ili biološkom pregledu po dolasku u Francusku.

Deca mlađa od dvanaest godina izuzeta su od ovih mera.

Austrija

Da bi ušli u Austriju državljani zemalja koje nisu EU članice moraju da dokažu da su vakcinisani ili preležali virus ili da predoče negativan test.

Vakinisane osobe treba da prilože sertifikat o vakcinaciji nekom od vakcina koje Austrija priznaje (Fajzer, Modera, AstraZeneka, Džonson i Džonson, Sinovak i Sinofarm), a od 6. decembra važi da od druge doze ne sme da prođe više od 270 dana. Rusko cepivo Sputnjik nije odobreno, a Sinofarm važi samo za ulazak u Austriju, ali ne kao dokaz o vakcinaciji u smislu pravila 2G (vakcinisana lica i lica koja su preležala bolest) prilikom boravka u Austriji.

Osobe koje su preležale virus treba da prilože lekarsko uverenje ili potvrdu izdatu od strane nadležnog organa (ukoliko je potvrda na nekom drugom jeziku, potrebno je priložiti lekarsko uverenje o ozdravljenju na nemačkom ili engleskom jeziku), da je unutar prethodnih 180 dana preležao Kovid-19.

Za one koji nisu vakcinisani, niti preležali bolest, važi obavezna registracija i karantin. Oni moraju za ulazak da prilože negativan PCR test ne stariji od 72 sata, te da se elektronski registruju (maksimalno 72 sata pre polaska na putovanje) i po ulasku u zemlju potrebno je uputiti se bez odlaganja u desetodnevni karantin. Prekid karantina moguće je uz test najranije petog dana od ulaska u zemlju.

Obavezna registracija i karantin za ulazak u zemlju ne važe za osobe koje putuju iz poslovnih razloga, redovno putuju radi učešća u školskoj i univerzitetskoj nastavi ili iz porodičnih razloga ili radi posete životnom partneru. Registracija i karantin ne važi i za one koji imaju dokaz o vakcinaciji ili preležanoj bolesti, maloletnike između 12 i 18 godina koje u zemlju ulaze pod nadzorom potpuno imunizovane osobe ili osobe koje u Austriju ulaze iz nepredvidljivih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice.

Deca do pune 12. godine života ne moraju imati test, a osim toga važe iste odredbe kao i za odrasle pod čijim nadzorom putuju. Ukoliko se karantin za odraslu osobu, pod čijim nadzorom deca putuju, smatra okončanim, onda se karantin smatra okončanim i za decu.

Tranzit kroz Austriju moguć je ako je obezbeđen neposredan izlazak iz zemlje. Dozvoljeni su samo neodložno nužni prekidi. Nije potreban test ili karantin.

Švedska

Vlada Švedske je zbog epidemiološke situacije odlučila da produži zabranu ulaska u tu zemlju za putnike iz zemalja van Evropske unije do 31. januara 2022. godine. Međutim, krajem novembra napravljene su izmene i proširena je lista zemalja iz kojih se može ući u Švedsku sa potvrdom o vakcinaciji, a među kojima je i Kosovo.

Na sajtu ambasade navodi se da su putnici sa potvrdama o vakcinaciji, izdatim u u zemljama Zapadnog Balkana, izuzeti od zabrane ulaska u Švedsku i obaveze testiranja na koronavirus.

Dok osobe koje imaju digitalnu potvrdu EU o vakcinaciji, mogu bez ograničenja da uđu u Švedsku.

Važno je napomenuti da se, prema navodima Policije Švedske, ne priznaju sve vakcine za ulazak u tu zemlju. Naime, Švedska priznaje Fajzer, Modernu, AstraZeneku, Sinofarm i Sinovak, ali ne i Sputnjik.

Osobe koje nisu vakcinisane i dalje mogu da uđu u Švedsku samo ako su u nekoj od izuzetih kategorija koje su navedene na sajtu Policije, kao što su oni koji dolaze radi hitnog lečenja ili iz hitnog porodičnog razloga, zatim osobe koje imaju dozvolu boravka,  kao i zaposleni u transportnom sektoru, putnici u tranzitu, diplomate akreditovane u Švedskoj i slično.

Ove kategorije prilikom ulaska u Švedsku moraju da prilože dokaz o tome, kao i negativan PCR test ne stariji od 72 sata.

Mađarska

Građani Zapadnog Balkana mogu ući u Mađarsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja koronavirusa, te da nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test.

Građani koji u Mađarsku ulaze iz pravca Ukrajine podležu i dalje merama epidemiološke kontrole za sprečavanje širenja virusa. Za ulazak u sportsko-rekreativne centre, muzeje, zatvorene delove restorana i drugo potrebna je potvrda o vakcinaciji.

Hrvatska

Građani u Hrvatsku mogu da uđu uz posedovanje dokaza o posebno opravdanom razlogu putovanja (turističkih i poslovnih razloga, neodgodivih ličnih/porodičnih razloga), kao i uz ispunjavanje jednog od epidemioloških uslova ulaska.

Među ovim uslovima su negativan PCR testa koji nije stariji od 72 sata, brzi antigenski test (ne stariji od 48 sata), zatim potvrda o vakcinaciji koja nije starija od 365 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana (priznaju se bar dve doze Fajzera, Moderne, AstraZeneke, Sputnjika i Sinofarma i bar jedna doza Džonsona i Džonsona).

Građani mogu da uđu i ako prilože potvrdu da su preboleli koronavirus i primili jednu dozu vakcine unutar 12 meseci od početka bolesti, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 365 dana, ili prilaganju pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz potvrdu o preboljenoj bolesti koju je izdao doktor.

Deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja ili staratelja izuzeta su od obaveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navdene uslove.

Putnici u tranzitu su izuzeti od navedenih uslova i mera ukoliko u roku od 12 sati od trenutka prelaska graničnog prelaza napuste Hrvatsku.

Detaljne informacije o režimu ulaska državljana trećih zemalja u Hrvatsku mogu se pronaći OVDE.

Slovenija

Građani koji su vakcinisani, imaju negativan PCR test ili su preboleli virus u Sloveniju mogu da uđu bez obaveze karantina.

Vakcinisane osobe treba da prilože zeleni karton o vakcinaciji kojim dokazuju da su potpuno imunizovani vakcinama koje su priznate u Sloveniji, a to su Fajzer, Moderna, Sputnjik, Džonson i Džonson, Sinovak, Sinofarm i AstraZeneka.

Nevakcinisani u Sloveniju mogu da uđu ako dokažu da su negativni na virus ili ukoliko su preležali bolest. Ukoliko osoba prilaže PCR test, on ne sme da bude stariji od 72 sata, a brzi antigenski od 48 sati.

Kao dokaz da su preležali virus, osobe prilažu pozitivan PCR test koji je stariji od 10 dana, a ne stariji od šest meseci, odnosno potvrdu lekara da su preležali virus, a da od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci.

Za tranzit kroz Sloveniju neophodno je posedovati dokaz o ulasku u zemlju odredišta i može trajati maksimalno 12 sati. Dodatne informacije na ovom linku.

Severna Makedonija

Građani u Severnu Makedoniju mogu da uđu ako poseduju potvrdu da su primili dve doze vakcine protiv koronavirusa, zatim ukoliko imaju dokaz da su preležali koronavirus u poslednjih 45 dana, računajući od dana ozdravljanja.

Kosovari u Severnu Makedoniju mogu da uđu i ako poseduju negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati.

Navedena dokumenta nisu potrebna za mlađe od 18 godina.

Ova pravila važe i za izlazak iz zemlje, navodi Ministarstvo spoljnih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Severne Makedonije, strani državljani moći će da tranzitiraju kroz ovu zemlju ako potpišu Izjavu o tranzitu koji može da bude maksimalno do pet sati. Ova izjava se popunjava na graničnom prelazu prilikom ulaska u Severnu Makedoniju.

Crna Gora

Još od sredine septembra pooštreni su uslovi za ulazak u Crnu Goru, pa tako srpski državljani moraju da ispune jedan od propisanih uslova ukoliko žele da uđu u Crnu Goru.

Za ulazak potreban je sertifikat o vakcini i to ako je prošlo 14 dana od revakcine (ukoliko se ona daje u dve doze) ili negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati.

Stranci u Crnu Goru mogu da uđu i ukoliko poseduju negativan PCR test na koronavirus koji nije stariji od 72 sata ili ukoliko imaju pozitivan PCR test koji je stariji od 14 dana i nije stariji od 180 dana.

Sve osobe mlađe od 18 godina oslobođene su od navedenih pravila.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort