DruštvoNajnovije

Tužilaštvo u Prizrenu tokom 2021. godine obradilo 301 slučaj nasilja u porodici

Institucije i službe koje se bave slučajevima nasilja u porodici u regionu Prizrena su procenile da je broj slučajeva ove prirode povećan tokom ove godine u odnosu na prošlu godinu. Dok je Osnovno tužilaštvo u Prizrenu tokom ove godine obradilo 301 slučaj nasilja u porodici. Ovi nalazi i podaci objelodanjeni su u okviru redovnog sastanka koordinacione grupe sa akterima koji se bave predmetima i krivičnim djelima nasilja u porodici, iz nadležnosti ovog tužilaštva.

Kako je saopšteno iz prizrenskog tužilaštva, na ovom sastanku koji je sazvao tužilac i koordinatorica za slučajeve nasilja u porodici Mehreme Hoxha, a uz podršku OEBS-a, učestvovali su predstavnici Kosovske policije, Centra za socijalni rad, Centra za mentalno Zdravstvo, advokati žrtava, predstavnici Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć kao i predstavnici Jedinice za ljudska prava regiona Prizren.

Svi učesnici sastanka istakli su da je tokom 2021. godine zabilježen porast slučajeva nasilja u porodici u odnosu na 2020. godinu.

Dok je tužiteljica Hoxha saopštila da je do 30. novembra 2021. godine u Osnovnom tužilaštvu u Prizrenu, u vezi slučajeva nasilja u porodici, u Opštem odeljenju primljeno 282 krivične prijave sa 317 lica, u Odeljenju za maloletnike su primljene 4 prijave sa 4 osobe. , dok je u Odsjek za teška krivična djela zaprimljeno 5 krivičnih prijava sa 7 lica. “Iz tri odjeljenja u izvještajnom periodu okončan je 301 predmet sa 357 lica, uključujući predmete naslijeđene iz prethodne godine”, navodi se u obavještenju Tužilaštva.

Zatraženo je da se sastavljanje krivičnih prijava uradi na najprofesionalniji način i procijeni rizik za žrtvu, kako bi se preduzele adekvatne mjere za zaštitu žrtve.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort